• 23 ก.พ. 2567, 11:13
  • 76 HITS
การประชุมสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษาและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาภาคเหนือและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นางสาวสุวรินทร์ เพ็ญธัญญการ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน และบุคลาการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษาและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาภาคเหนือและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยมี นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค ๑๕ รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว