• 22 ก.พ. 2567, 10:41
  • 71 HITS
พิธีเปิด "งานมหกรรมเปิดโลกการศึกษาและอาชีพอำเภอสันติสุข ประจำปี 2567"

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "งานมหกรรมเปิดโลกการศึกษาและอาชีพอำเภอสันติสุข ประจำปี 2567" ซึ่งเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานการจัดการศึกษาและการพัฒนาอาชีพของหน่วยงานต่างๆในอำเภอสันติสุขต่อสาธารณะชน ซึ่งมีทั้งผลงานด้านวิชาการและผลงานด้านการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันติสุข ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน