กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหา...
  • 21 HITS

วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสาวภิญญาพัชญ...

พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันท...
  • 18 HITS

วันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางส...

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดน่าน(ก.บ.จ.น่าน)...
  • 31 HITS

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน มอบหมาย...

ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและรายงานการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราช...
  • 30 HITS

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางนวเนตร ย...

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและครูปฐมวัย “เวทีแลกเปลี่ยนเรีย...
  • 29 HITS

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดก...

กิจกรรมสภากาแฟหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดน่าน ...
  • 27 HITS

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน และนางสาวสุว...